f1.jpg

Wnioski wizowe do USA

Zgodnie z decyzją rządu USA ,każdy obywatel Polski zobowiązany jest do

posiadania wizy wjazdowej na jego terytorium

Nasze biuro profesjonalnie wypełni:

- WNIOSKI WIZOWE DS.-160 do USA z jednoczesnym wyznaczaniem

terminu rozmowy.

- LOTERIE WIZOWE DIVERSITY VISA

Dzięki naszej pomocy unikasz wątpliwości, pojawiających się w trakcie

realizowania procedury wizowej, nie musisz zastanawiać się, czy wniosek

został wypełniony prawidłowo i czy nie zostanie odrzucony z przyczyn

braków formalnych.